expand_more
navigation close

Douwes De Jonge Advocaten

Prins Willem Alexanderlaan 400
7311 SZ Apeldoorn

T: 055 - 5270510
E: info@douwesdejonge.nl

cloud_upload close

Interne klachtenregeling

Algemene voorwaarden

J M A D
close
close
close
close

Solliciteren?

Advocaten zijn er in alle soorten en maten, een Douwes De Jonge collega word je niet ‘zomaar’!

Wij zijn een compact, eigentijds Apeldoorns advocatenkantoor; innovatie, duurzaamheid, adaptiviteit en uiteraard kwaliteit zitten in ons bloed. Voorbeelden? Lees meer

 • Ons vak gaat over mensen, snelle en heldere communicatie is bij ons de norm; daarom staan wij iedereen rechtstreeks te woord, zonder tussenkomst van een secretaresse.
 • Van papier hebben wij definitief afscheid genomen; wij werken volledig digitaal en in de cloud.
 • Omdat wij vinden dat muren belemmerend werken, hebben we die niet in ons kantoor; bij ons geen hokjesgeest maar een transparante, open werkplek.
 • Wij zijn maatschappelijk betrokken en zetten ons in voor verschillende non-profit organisaties; wij houden van duurzaam en groen.

Spreekt dit je aan? Voor de versterking van ons kantoor zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker en een advocaat-stagiaire.

Naast je inhoudelijke meerwaarde op de aandachtsgebieden verbintenissenrecht/arbeidsrecht, is het vooral belangrijk dat je goed bij ons en onze cliënten past! Houd jij ervan om:

 • met een grote mate van vrijheid en flexibiliteit te werken met interessante cliënten?
 • je te blijven ontwikkelen en geen genoegen te nemen met ‘gewoon’?
 • in een compact team van specialisten samen te werken en het beste uit jezelf en elkaar te halen?

Ben jij dit? Upload dan je motivatie en gegevens - bij voorkeur - via een videoboodschap. Eerst meer weten? Bel dan gerust met één van de partners: Manon de Jonge 06-13688654, Sandra Schaapherder 06-15448331 of Jan Douwes 06-53963530.

Upload motivatie

Documenten aanleveren?

Upload documenten

Privacybeleid

Privacyverklaring Douwes De Jonge Advocaten
Douwes De Jonge Advocaten, gevestigd te (7311 SZ) Apeldoorn aan de Prins Willem Alexanderlaan 400, KvK-nummer 08188850, verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door en in opdracht van Douwes De Jonge Advocaten. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@douwesdejonge.nl

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te delen met een derde. Bij persoonsgegevens die wij verwerken kunt u denken aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, maar bijvoorbeeld ook aan IP-adressen. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct te herleiden zijn naar een persoon en waarmee die persoon geïdentificeerd kan worden.

Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten die wij (zijn) aangegaan;
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Voor de behandeling van sollicitaties;
 • Voor het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website www.douwesdejonge.nl en/of om deze website te analyseren en/of te verbeteren;

Verwerkingsrechtsgronden
De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging
Nu wij het belangrijk vinden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan hebben wij uiteraard maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Het gaat dan om maatregelen in technische en organisatorische zin.

Leveranciers (verwerkers)
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van een klein aantal leveranciers dat voor ons persoonsgegevens verwerkt (verwerkers), bijvoorbeeld onze ICT-leverancier die zorgt draagt voor onze digitale werkomgeving en het bedrijf dat onze website in beheer heeft. Wij hebben met de leveranciers die voor ons persoonsgegevens verwerken verwerkersovereenkomsten gesloten waarin is geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Cookies op onze website
Wij gebruiken “cookies” om onze website www.douwesdejonge.nl zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Met behulp van onder andere Google Analytics, kan het gebruik van de website door onze websitebouwer in onze opdracht worden geanalyseerd aan de hand van anonieme cookie-gegevens. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Uw rechten
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U heeft ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van het recht op data-portabiliteit (overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke).

Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat via info@douwesdejonge.nl aan ons laten weten. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met onze verplichtingen als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zullen wij u dit laten weten. Indien u een klacht heeft, kunt u zich in eerste plaats uiteraard tot ons wenden. Tevens heeft u altijd het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Douwes De Jonge Advocaten heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze plek vindt u altijd de meest actuele versie van onze privacyverklaring.
(versie 2020-04-22)


Rechtsgebiedenregister

Ingevolge bijlage 8, behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur verklaart Douwes De Jonge Advocaten dat de hierna genoemde advocaten zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten hebben geregistreerd.

mr. J.J. (Jan) Douwes: algemene praktijk;
mr. M. (Manon) de Jonge: erfrecht en personen en familierecht;

Per geregistreerd rechtsgebied worden jaarlijks tenminste 10 opleidingspunten behaald, zoals vereist door de Nederlandse Orde van Advocaten. Per advocaat worden jaarlijks tenminste 20 opleidingspunten behaald.

Btw-nummer

NL 807974808B01